กฎกติกาในการเล่นบิงโกออนไลน์ตามหลักสากล

กติกา ข้อตกลงการแข่งขันชิงชัย เกมบิงโก

ผู้เล่นผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องเป็น “ผู้ตอบเบี้ย” ซึ่งจะเขย่ารวมทั้งประกาศ เมื่อเบี้ยในกล่อง (75 อัน) 
ออกมาครั้งละอัน อย่างเช่น เบี้ยที่เขย่าออกมาเป็น 15 ผู้เล่นคนใดกันแน่ที่มีเลขนี้ ในบัตร “บิงโก” (บัตรสั้น) 
ของตนเองก็จะจับเบี้ยไม่วางไว้ภายในช่องนั้น
แล้วต่อจากนั้นก็จะเล่นถัดไปกระทั่งจะมีผู้เล่นผู้ใดผู้หนึ่งมีเบี้ยไม่วางในบัตร “บิงโก” ของตนเองราวแบบอย่าง 6 แบบอย่างนี้ อันใดอันหนึ่ง ผู้เล่นผู้นั้นก็ประกาศว่า “บิงโก” การเล่นในเกมนั้นก็จะจบลง 
ต่อจากนั้นก็จะมีการนับคะแนนดังที่ปรากฎในแถวนั้น โดยที่ “ผู้ดำเนินรายการเบี้ย” จะทำพิจารณากับเบี้ยป้ายประกาศมาแล้ว ว่าตรงกันไหม ถ้าเกิดตรงกันผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะ

Free ซึ่งก็คือ ช่องที่ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิวางเบี้ยได้เมื่อเริ่มการแข่งขันชิงชัย
วงกลมดำ หมายคือ เบี้ยว่างสำหรับวางในบัตรบิงโก

แบบอย่างที่ 1 เป็นแนวตั้งชันอีกทั้งแถว
แบบอย่างที่ 2 เป็นแถวยาวขนานทั้งยังแถว
แบบอย่างที่ 3 เป็นแนวทแยงมุม (ซ้าย)
แบบอย่างที่ 4 เป็นแนวทแยงมุม (ขวา)
แบบอย่างที่ 5 เป็นรูปมุม 4 มุมใหญ่
แบบอย่างที่ 6 เป็นรูปมุม 4 มุมเล็ก

บัตรบอกเลข “บิงโก” (บัตรยาว) นั้นใช้สำหรับ “ผู้ดำเนินรายการเบี้ย” ใช้วางเบี้ยป้ายประกาศแล้วเท่านั้น 
เพื่อใช้วิเคราะห์กับผู้เล่นที่ “บิงโก” ในเรื่องที่มีผู้เล่น “บิงโก” พร้อมหรือมากยิ่งกว่า 2 คน “ผู้ดำเนินรายการเบี้ย” จะกระทำการตรวจเบี้ยรวมทั้งนับคะแนนให้ทุกๆคนที่ “บิงโก” ผู้เล่นที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ